Tirsdag den 29. maj 2018 kl. 18.00 – 20.00

Sted: kælderen mellem Birkedommervej 14 og Landfogedvej 5

Sæt kryds i kalenderen! Så er datoen for forårets arbejdsweekend fastlagt.

Det bliver den 14. og 15. april.

Ejere som ønsker at læse referater fra bestyrelsesmøder kan henvende sig til foreningens administrator hos Newsec Datea eller bruge det tilsendte login.

Generalforsamlingen for 2018 bliver afholdt d. 20. marts kl. 18.00-21.00 i det store rum under Birkedommervej 14.

Efter flere år som vicevært har Jakob Smith valgt at stoppe med udgangen af i år. Fra 1. januar 2018 er det i stedet KBH Ejendomsservice A/S, som kommer til at varetage den daglige viceværts- og varmemesterfunktion.