Bestyrelsen har udarbejdet denne vejledning til ejere der vil udleje deres lejlighed ud, herunder forældrekøb.

Vi ønsker et overblik over, antallet af udlejet lejligheder og hvor mange personer som bebor i ejerforeningen.

Følgende regler gælder ved udlejning.

Ejer, udlejer, er ansvarlig for:

  • Kontrakt af lejemålet mellem lejer og udlejer
  • At send en kopi af lejemålet til foreningen - Sendes til bestyrelsen eller foreningens administrator. Vi skal have modtaget kontrakten før lejemålet påbegyndes.
  • Dette skal gentages hver lejerne fornyes.

Det er udlejers ansvar at informerer lejerne om foreningens husorden og vedtægter, samt at lejerne overholder dem. Lejekontrakten af lejemålet må ikke være i strid med foreningens husorden eller vedtægter.

Nøgle

  • Det er kun ejeren af lejligheden, som kan købe nøgler til hoveddøren og porten af bestyrelsen. Med mindre lejeren har fået en fuldmagt fra ejeren.

Misligholdelse

  • Ved misligholdelse af ovenstående kan bestyrelsen i yderste konsekvens opsige lejemålet på vegne af ejeren.
  • Lejekontrakter mellem ejer og lejer bliver opbevaret fortroligt af bestyrelsen/Datea og det er kun bestyrelsen/Datea som har adgang til lejekontrakterne.

Lejekontrakt

Står du og mangler en lejekontrakt?

På Boger.dk finde du den officielle standardlejekontrakt til privat udlejning.

Du kan finde mere information omkring udlejning af privat bolig her på Borger.dk


Har du styr på Kortidsudlejning?

Som lovet ved generalforsamlingen 2019 er der hermed en link til en artikel fra NewSecs nyhedsbrev med det seneste om regler for korttidsudlejning i ejer- og andelsforeninger.

https://www.newsec.dk/property-asset-management/foreninger/nyhedsbreve/har-du-styr-pa-reglerne-om-udlejning/