Tips til at få en god renovering

 1. Kontakt bestyrelsen når du skal renovere din lejlighed:
  • Send bestyrelsen en beskrivelse af din renovering
  • Fortæl os hvornår du påbegynder renovering og hvornår du forventer den er færdig.
  • Fortæl os om du har behov for, at lukke for enten vand, varme eller gas.
  • Fortæl os i hvilket tidsrum renoveringen foregår på, f.eks. kl. 08-16.
  • Husk at byggeaffald ikke må smides ud i vores storskraldsrum - du er selv ansvarlig for at det bliver fjernet.
   Find mere information omkring affaldshåndtering her
 2. Information til dine medbeboer:
  • Sæt en seddel op i opgangen, som fortæller at du renoverer din lejlighed og at det evt. kommer til at larme og støve i opgangen.
  • Skriv i hvilket tidsrum renoveringen foregår på, f.eks. kl. 08-16.
  • Varsle mindst en uge før at der lukkes for vand, varme eller gas.

Bygge- og renoveringstilladelse fra bestyrelsen

Hvis renoveringen indebærer ændringer af bærende vægge, faldstammer og lodrette rør m.m, så skal der være godkendelse fra bestyrelsen jf. §9 i vedfægterne, før renoveringen må starte.

Desuden skal ejeren som renoverer tegne en enterpriseforsikring for ejendommen via foreningens forsikringsselskab.

Hvis dette ikke overholdes, kan ejeren blive nødt til at tilbageføre renoveringen til det oprindelige udgangspunkt.


Ejer må gerne

Ejerlejlighedsejerens ansvar

Ejerlejlighedsejeren har ikke ansvar for

Ejerlejlighedsejeren må ikke

* Hvis det drejer som ændring af murkonstruktion eller rørføring, skal ejeren indhente tilladelse fra bestyrelsen.
** Alle reparationer inde i lejligheden hæfter ejerlejlighedsejeren selv for.

Hvis du har nogle tvivlsspørgsmål, så kontakt enten ejerforeningens administrator eller skriv til bestyrelsen.