Tips til at få en god renovering

 1. Kontakt bestyrelsen når du skal renovere din lejlighed:
  • Send bestyrelsen en beskrivelse af din renovering
  • Fortæl os hvornår du påbegynder renovering og hvornår du forventer den er færdig.
  • Fortæl os om du har behov for, at lukke for enten vand, varme eller gas.
  • Fortæl os i hvilket tidsrum renoveringen foregår på, f.eks. kl. 08-16.
  • Husk at byggeaffald ikke må smides ud i vores storskraldsrum - du er selv ansvarlig for at det bliver fjernet.
   Find mere information omkring affaldshåndtering her
 2. Information til dine medbeboer:
  • Sæt en seddel op i opgangen, som fortæller at du renoverer din lejlighed og at det evt. kommer til at larme og støve i opgangen.
  • Skriv i hvilket tidsrum renoveringen foregår på, f.eks. kl. 08-16.
  • Varsle mindst en uge før at der lukkes for vand, varme eller gas.

Bygge- og renoveringstilladelse fra bestyrelsen

Hvis renoveringen indebærer ændringer af bærende vægge, faldstammer og lodrette rør m.m, så skal der være godkendelse fra bestyrelsen jf. §9 i vedfægterne, før renoveringen må starte.

Desuden skal ejeren som renoverer tegne en enterpriseforsikring for ejendommen via foreningens forsikringsselskab.

 • Når bestyrelsen har modtaget bekræftelse på enterpriseforsikringen, kan bestyrelsen give deres tilladelse til at igangsætte renoveringen og ikke før!

Hvis dette ikke overholdes, kan ejeren blive nødt til at tilbageføre renoveringen til det oprindelige udgangspunkt.


Ejer må gerne

 • Foretage ændringer eller reparationer eller male lejligheden
 • Foretage ændringer af dørenes og vinduernes træværk på indersiden
 • Fortage ændringer af rum*
 • Fortage ændringer af gang, toilet, bad og køkken*

Ejerlejlighedsejerens ansvar

 • Almen vedligeholdelse af ejerlejligheden
 • Alle rør som går ud fra faldstammerne
 • Dørtelefonen indenfor ejerlejligheden**
 • TV signal og udtag inde i ejerlejligheden**
 • Internet boks inde i ejerlejligheden**

Ejerlejlighedsejeren har ikke ansvar for

 • TV og internet kabler ind i ejerlejligheden
 • Lodrette rør (vandrør, faldstammer og radiatorer) - går under ejerforeningens ansvar og de må ikke ændres!

Ejerlejlighedsejeren må ikke

 • Foretage ændringer reparationer eller maling af ejendommens ydre
 • Foretage ændringer af ydersiden af dørenes og vinduernes træværk
 • Foretage ændringer af trapper, trappevinduer og entredøre
 • Foretage ændringer af lodrette rør (vandrør, faldstammer og radiatorer)
 • Opsætte skilte, reklamer m.v. uden bestyrelsens samtykke

* Hvis det drejer som ændring af murkonstruktion eller rørføring, skal ejeren indhente tilladelse fra bestyrelsen.
** Alle reparationer inde i lejligheden hæfter ejerlejlighedsejeren selv for.

Hvis du har nogle tvivlsspørgsmål, så kontakt enten ejerforeningens administrator eller skriv til bestyrelsen.