Affaldspladsen ved porten

Alt restaffald skal smides ud i affaldscontainerne oppe på affaldspladsen ved porten.

På affaldspladsen finder du:

 • Papir- og papcontainere
 • Bioaffaldsbeholdere 
 • Batteribeholdere
 • Glas container
 • Miljøskab til farligt affald: Malingrester, el-pærer og andre kemikalierester
 • Plastik container
 • Elektronikcontainer til småt elektronik. (Større elektronikaffald skal sættes ned i vores storskraldsrum)
 • Metal container

Læs mere på: www.kk.dk - jeg bor i lejlighed

Bestille nye bioposer hos Københavns Kommune her


Storskraldsrum

Man må ikke sætte sin storskrald oppe på affaldspladsen, derfor har vores eget storskraldsrum, som finder du i kælderen på Landfogedvej nr. 7.

Her kan alle beboere sætte deres storskrald. Bestyrelsen bestiller tømtning løbende til vores arbejdsweekender.

Husk på:

 • At du skal sortere dit storskrald før du sætter det ned i rummet (så er der plads til alle).
  Sorteringen gælder: Pap, papir og småt elektronik og de skal op i containerne på affaldspladsen.
 • Ting som du selv er ansvarlig for at fjerne:
  • Byggeaffald som mursten, beton og lignende
  • Sanitetsudstyr (toilet, vask m.m.)
  • Gips / Gipsplader
  • Jord, sten eller grus

Genbrugsstation i nærområdet

Hvad skal jeg gøre med mit affald fra bygge- og anlægsarbejd eller Større el-skrot som vaskemaskine, opvaskemaskine og TV mm.?

Du er selv ansvarlig for at smidt up på genbrugsstationen (Find den nærmestegenbrugsstationen her)

Ellers kan du læs mere om byggeaffald her: http://www.kk.dk/byggeaffald