Hej alle

Udskiftningen af varmecentralen er i gang. I er en let gennemgang af arbejdsplanen.

 

Hvornår:  Uge 29

Hvad: Demontering af røgkanal og reetablering af gulv.

Hvor: Det store rum i Birkedommervej 14.

Hvorledes: Der vil være arbejdsmænd i nr. 14. Der kan stå en trailer med affald uden for nr. 14. Affald vil transporteres gennem gangen i nr. 14. Der vil være larm fra nedbrydning, dette kan larme meget.

 

Hvornår: Uge 30-31

Hvad: Opførsel af installationer, samt evt. forsat reetablering af gulv.

Hvor: Det store rum i Birkedommervej 14.

Hvorledes: Der vil være arbejdsmænd i nr. 14. Der kan stå en trailer med affald uden for nr. 14. Larm fra bor og mejsling vil forekomme.

 

Hvornår: Uge 32-33

Hvad: Opførsel af installationer. Opkobling af det nye anlæg. Demontering af det gamle anlæg.

Hvor: Det store rum i Birkedommervej 14.

Hvorledes: Der vil være arbejdsmænd i nr. 14. Der kan stå en trailer med affald uden for nr. 14. Affald vil transporteres gennem gangen i nr. 14. Der vil være en kort periode uden varmt vand (under én arbejdsdag), når installatøren ved præcis, hvornår det bliver, udgives information.

 

Hvornår: Uge 34

Hvad: Isolering og oprydning.

Hvor: Det store rum i Birkedommervej 14.

Hvorledes: Der vil være arbejdsmænd i nr. 14. 

 

Generelle bemærkninger:

Alt affald håndteres i henhold til Københavns kommunes regulativ om farligt affald og miljøhåndtering. Det betyder, at skadeligt affald som asbest vil blive håndteret i lukkede beholder, og at det bliver bortskaffet på miljørigtig vis.

Såfremt I har spørgsmål eller observationer, I synes virker underlige så kontakt bestyrelsen.

 

Mvh. Bestyrelsen