Jf. paragraf 17 i vores vedtægter, må forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen være indgivet senest den 15. februar. Baggrunden for den regel er nok, at vi normalt afholder generalforsamling i marts eller april. 
 
Men vi er fortsat underlagt Corona restriktioner, som begrænser antallet af personer der må samles, og vi ved ikke hvornår disse restriktioner bliver lempet. For nuværende tror vi, at generalforsamlingen vil kunne afholdes midt i maj måned. Vi udsender den endelige dato så snart vi kan. 
 
Fristen for indgivelse af forslag til behandling på generalforsamlingen vil derfor i denne ekstraordinære situation blive flyttet til den 15. april 2021. 
 
Eventuelle forslag til behandling på generalforsamlingen og øvrige spørgsmål angående denne bedes rettet til bestyrelsens email ejerforeningenbirkelan@gmail.com eller via vores kontaktform.
 
Med venlig hilsen,
Bestyrelsen