- Årets generalforsamlingen udsættes til senere i september måned. Den nye dato bliver slået op her på hjemmesiden og vores Facebook gruppe så snart når den er 
fastsat. 
 
 
- This year's Annual Meeting of the Owners' Association will be postponed until later in September. The new date will be posted here on the website and our Facebook group as soon as we have it.  
 
Med venlig hilsen/yours truly

Bestyrelsen / Owners’ Association Board