Generalforsamlingen 2019 bliver afholdt onsdag d. 20. marts kl. 18.00.

Vi afholder generalforsamlingen i det store rum under Birkedommervej 14.

HUSK at forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal indsendes til bestyrelsen senest d. 15. februar 2019.  

 

Mvh,
Bestyrelsen