Generalforsamling 2022 afholdes mandag den 25. april 2022 kl. 18.30 - 21.30, i kælderen mellem Birkedommervej 14 og Landfogedvej 5. Der kommer en formel indkaldelse med dagsorden pr. email senest 2 uger før generalforsamlingen.
 
The next Annual Meeting of the owners' association is April 25, 2022, from 6:30 - 9:30 p.m., in the cellar room between Birkedommervej 14 and Landfogedvej 5. The formal announcement of the meeting with the agenda will be sent out by email no later than 2 weeks before the date of the meeting.