Tirsdag den 29. maj 2018 kl. 18.00 – 20.00

Sted: kælderen mellem Birkedommervej 14 og Landfogedvej 5

 Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Godkendelse af tilbuddet og igangsætning af arbejdet på varmecentralen
  3. Godkendelse af tilbuddet og igangsætning af tagrenovation
  4. Drøftelse og godkendelse af vedligeholdelsesplanen for 2018 - 2019.
    Bestyrelsen indhenter supplerende tilbud så vi kan præsentere en mere gennemarbejdet plan for de efterfølgende år til den ordinære generalforsamling i 2019.
  5. Eventuelt

Vel mødt

Venlig hilsen bestyrelsen