Generalforsamlingen for 2018 bliver afholdt d. 20. marts kl. 18.00-21.00 i det store rum under Birkedommervej 14.

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal indsendes til foreningens administrator senest d. 15. februar.  

For at den enkelte ejer kan tage en velovervejet beslutning om forslaget, bedes forslagsstilleren give en kort beskrivelse af, hvad forslaget går ud på. Hvis der er tale om forslag, der kræver betaling indsendes også (et) tilbud med alle de oplysninger, som er nødvendige for at ejerne kan tage stilling til forslaget.