Som nogle måske har bemærket, er der på fortorvet blevet sat en orangefarvet affaldsbeholder op på skiltestolpen ude foran Birkedommervej 14 som et synligt blikfang.

Som mange nok husker har der allerede gennem en del år været en del affaldsgriseri af forskellig art på fortorvene. En meget stor del af dette griseri kan føres tilbage til de mange forbipasserende på Birkedommervej og besøg ind til børnehaven på Landfogedvej, men også en stor del skyldes skraldevognenes lidt sjuskede tømning fra dels børnehaven og dels andelsbolig foreningen (via porten ud til Landfogedvej).

Sidst, men ikke mindst, har vi i ejerforeningen ofte set hundeefterladenskaber ligge både på fortorvet og ved gadedørenes trappestene – dels i form af en lille, sort hundepose og dels 'in natura' …! Og oppe ved porten kan man hyppigt finde disse hundeposer smidt over muren ind til affaldspladsen – formodentligt med den bagtanke, at ”viceværten nok samler den op” …!

Dette er selvfølgelig til stor irritation for os alle sammen, som ønsker en nogenlunde ryddelig ejerforening. Bestyrelsen har derfor gennem længere tid haft nogen overvejelser om hvordan vi kommer dette til livs – herunder tankerne omkring en udvidelse af affaldspladsen til bl.a. storskrald m.m. 

Formålet med den orangefarvede affaldsbeholder er at udtrykke en bevidst og synlig 'renholdsholdning' på vores del af vejen. Beholderen vil blive påført en 'her-kan-du-smide-din-hundepose-mærkat', samt en rigelig mængde hundeposer til fri afbenyttelse.

Desuden må man IKKE smide sit husholdningsaffald i affaldsbeholder. Det skal stadigvæk smides ud oppe ved vores skraldeområde i gården.

Den praktiske del mht. renhold og tømning af beholderen vil indgå i ejerforeningens rutiner for viceværten.