Generalforsamling 2022 afholdes mandag den 25. april 2022 kl. 18.30 - 21.30, i kælderen mellem Birkedommervej 14 og Landfogedvej 5. Der kommer en formel indkaldelse med dagsorden pr. email senest 2 uger før generalforsamlingen.
 
The next Annual Meeting of the owners' association is April 25, 2022, from 6:30 - 9:30 p.m., in the cellar room between Birkedommervej 14 and Landfogedvej 5. The formal announcement of the meeting with the agenda will be sent out by email no later than 2 weeks before the date of the meeting. 
Forårets arbejdsweekend bliver den 2. og 3. april 2022 kl. 09.00 - 15.00 begge dage. Der kommer et opslag i huset når vi kommer nærmere datoen. Ved deltagelse i en hel arbejdsdag enten lørdag eller søndag refunderes op til 600 kr. pr. deltagende lejlighed. Vel mødt!
 
Our next work weekend is April 2 and 3, 2002 from 9 a.m. to 3 p.m. More information will be posted when we get closer to the dates.
Participation in one whole day either Saturday or Sunday will mean a refund of up to 600 kr. per participating apartment. Looking forward to seeing you there!

 

- Årets generalforsamlingen udsættes til senere i september måned. Den nye dato bliver slået op her på hjemmesiden og vores Facebook gruppe så snart når den er 
fastsat. 
 
 
- This year's Annual Meeting of the Owners' Association will be postponed until later in September. The new date will be posted here on the website and our Facebook group as soon as we have it.  
 
Med venlig hilsen/yours truly

Bestyrelsen / Owners’ Association Board

Vi er blevet flyttet fra "D" til "C"!

Landfogedvej 7, kld. er til leje (13 kvm). Kontakt bestyrelsen hvis du er interesseret. 
 
 

Vi forventer at generalforsamlingen vil kunne afholdes midt i maj måned. Vi udsender den endelige dato så snart vi kan. 

Fristen for indgivelse af forslag til behandling på generalforsamlingen vil derfor i denne ekstraordinære situation blive flyttet til den 15. april 2021.
 
Forslag til behandling på generalforsamlingen bedes rettet til bestyrelsens email ejerforeningenbirkelan@gmail.com eller via vores kontaktform.

Sæt kryds i kalenderen! Så er datoen for Efterårets arbejdsweekend fastlagt.

Det bliver den 3. og 4. Oktober 2020.

Vi mødes kl. 09.00 i bestyrelseslokalet begge dage.

Vi holder god afstand og sørger for håndsprit.

På grund af corona pandemien har vi måttet udskyde vores generalforsamling, da regeringens regler omkring antallet af mennesker der kan samles indendørs har gjort det umuligt at mødes. 

Vi bruger cookies til at analysere vores trafik og forbedre din oplevelse af vores hjemmeside.